2018-04-18
Tisdag 1 maj , tisdag 8 maj samt dans 5-6 maj

Tisdag 1a maj - vår verksamhet är inställd pga Centrumvillan har stängt den dagen.

Tisdag 8 maj - välkommen till terminsavslutning med gemensam dans, vi börjar kl 18:00 som vanligt. Klubben bjuder på fika - anmäl om du kommer endera via lista som finns i Centrumvillan tisdag 24 maj eller genom att skicka mail till holopainenchristin@gmail.com.

Lördag/söndag 5-6 maj - påminner om vår dans med Sven Andréason - välkomna!

Med hälsningar

Styrelsen

2018-04-10
Kurskväll 10 april 2018
Kjell har meddelat att han fortfarande är sjuk och inte kommer i kväll men att han räknar med att vara tillbaka som kursledare nästa tisdag. Vi önskar god bättring!

Helena och Göran kommer att köra kurskvällen lika som förra tisdagen, dvs Helena kör Plus och Göran kör A2 första timmen, andra timmen kör Helena A1/C1, under C1-tippen ber vi någon av de närvarande att sköta musiken då Helena förmodligen behövs för att fylla ut C1-squaren.

Med hälsningar
Styrelsen

2018-04-03
Kurskväll 3 april 2018
Kjell har meddelat att han är sjuk och inte kommer i kväll - vi önskar honom god och snar bättring!

Helena och Göran har konfererat och beslutat att köra kurskvällen som vanligt, Helena kör Plus och Göran kör A2 första timmen, andra timmen kör Helena A1/C1, under C1-tippen ber vi någon av de närvarande att sköta musiken då Helena förmodligen behövs för att fylla ut C1-squaren.

Med hälsningarStyrelsen

2018-02-26
Kurs-/Dansschema vårterminen 2018
Styrelsen och kursledarna har enats om dansschema enl bif. Orsaken till ändringen är att samtliga nivåer, utom C1, behöver "änglar" för att dans ska kunna genomföras.
Vidare förutsätter schemat gemensam start kl 18:00 samt att den som är förhindrad att komma till kurskvällen meddelar detta.

Styrelsen
genom

Christina Holopainen

Läs även bilagan:

Kurs-_och_ dansschema »

2018-01-22
Vårterminen 2018
Ordinarie verksamhet börjar tisdag 23 januari - lokal, tider, nivåer och ledare lika som under höstterminen 2017 - välkomna!

Styrelsen

2018-01-14
Årsmöte 2018 info + årsmöteshandlingar
Inlägget har skrivits av Christina Holopainen och det är riktat enbart till klubbmedlemmar
Du måste därför logga in till medlemsidorna innan du kan läsa det.

2018-01-10
Vårterminsstart 2018
Tisdag 16 januari kl 18:00 startar höstterminen med 1 timma "Prova-På" därefter gemensam klubbdans, lokal Centrumvillan, Granloholm.
Till "Prova-På" är alla välkomna, både ni som tidigare dansat squaredans och ni som kostnadsfritt vill prova denna roliga dans-/motionsform!
Klubben bjuder på fika - välkomna till en trevlig kväll!

Styrelsen genom

Christina Holopainen, 070-2460592

Webmaster: kjell@kbhome.se