2018-11-21
Hötterminsavslutning, vårterminsstart, nytt schema 2019
HÖSTTERMINSAVSLUTNING
Tisdag 4 december kl 18:00 – Centrumvillan
Gemensam klubbdans – Klubben bjuder på fika! Anmälan, senast 28 november via den lista som finns framlagd i Centrumvilan eller till Christina, holopainenchristin@gmail.com eller tel 070-246 05 92.

VÅRTERMINSSTART
Tisdag 15 januari kl 18:00 – Centrumvillan
Gemensam klubbdans.

Förslag till nytt schema under vårterminen:

MUSIKRUMMET (varannan vecka)
Nivå Tid Passlängd Kursledare
A2 18:00 –19:20 80 min*) Kjell
Fikapaus 19:20 – 19:40 20 min
C1 19:40 – 21:00 80 min*) Kjell


MATSALEN (varannan vecka)
Nivå Tid Passlängd
B 18.00 -19:20 80 min*) Helena
Fikapaus 19:20 -19:40 20 min
A1 19:40 -21:00 80 min*) Helena

Vid behov ”vikarierar” Göran för Helena resp Kjell.

*) Kort paus ingår i passetStyrelsen

2018-10-10
Ändrade parkeringsregler vid Kvarterslokalen Granloholm
Reglerna för parkering har ändrats - klicka på länken

https://kartor.eniro.se/m/RMJHy

så öppnas en karta med siffermarkeringar, var det är tillåtet att parkera, klicka på resp siffermarkering för info om vilka regler som gäller för resp parkeringsplats.

Har du ingen p-skiva, eller inte har möjlighet att ordna en sådan, kan du vid ankomst till Kvarterslokalen få låna en p-skiva av Göran Edén.

Styrelsen
Genom


Christina

2018-09-24
Avgifter - höstterminen 2018
Inlägget har skrivits av Christina och det är riktat enbart till klubbmedlemmar
Du måste därför logga in till medlemsidorna innan du kan läsa det.

2018-09-17
Förslag nivåer/tider/lokaler fro m 18 september 2018 o tv
Inlägget har skrivits av Christina och det är riktat enbart till klubbmedlemmar
Du måste därför logga in till medlemsidorna innan du kan läsa det.

2018-09-04
11 september - start höstterminen 2018
Efter en lyckad prova-på den 4 september kör vi igång verksamheten den 11 september kl 18:00, Centrumvillan, Granloholm. Det är viktigt att alla kommer till kl 18:00 och att vi hjälps åt att "ängla" på de olika nivåerna. Efter den 11e september kommer styrelsen och kursledarna att lägga fram ett förslag till nivåer och tider.

Även om du inte dansat squaredans förut och inte heller hade tillfälle att komma på vårt prova-på 4e september är du naturligtvis välkommen den 11 september!

Styrelsen genom Christina

2018-08-16
Höstterminsstart 2018
Tisdag 4 september kl 18:00 startar höstterminen med "Prova-På", lokal Centrumvillan, Granloholm.

Till "Prova-På" är alla välkomna, både ni som tidigare dansat squaredans och ni som kostnadsfritt vill prova denna roliga dans-/motionsform!

Vi kör "prova-på" ca 45 min, därefter bjuder klubben alla på fika, och sedan fortsätter vi med squaredans typ "klubbdans".

Välkomna till en trevlig kväll!

Christina Holopainen

Läs även bilagan:

Info_provapa »
Flyer_provapa »

2018-06-18
Mail från Öbacka Diamonds uppvisning 25 aug
Härnösand har Härnösandsdansens dag 25/8 och efterlyser hjälpdansare. Alla dansföreningar är på Härnösands teater och visar upp sig.
Först har varje förening 10 minuter på scenen med uppvisning
och sedan workshop för intresserade.
Det börjar ca 11.00 och håller på några timmar.

Den som har möjlighet att ställa upp kan meddela detta till Ingrid
070-608 98 64Christina

2018-06-18
Mail från Great Lake Dancers - dans 21 juli
The Great Lake Dancers, vill dansa square Dance i sommar - 21 juli (+22)!

Vi tycker det skulle vara jätteroligt om Du också vill komma och göra vår sommardans lite extra festlig och rolig!

Vi har dock ett litet problem; Hur många vill dansa med oss? = vilken lokal ska vi boka?

Vi önskar därför din prel anmälan senast måndagen den 17 juni

Berätta också vilken nivå du dansar på (B-A2) så vi i möjligaste mån kan anpassa nivåerna.

Mer information - se nedan.

Gör din PrelAnmälan med Namn, Nivå, till
Hélène via e-post helene.09@gmail.com

eller sms till 073-800 34 55

Varmt välkommen!

The Great Lake Dancers
genom
Hélène

Sommardans i juli. Och vilken helg kan då vara mera lämplig än 21(/22) juli 2018 dvs helgen innan Storsjöyran när Östersund dansar och ler ....
Självklart skulle det bli extra festligt och roligt om vi fick besök av några/många glada squaredans gäster från grannklubbarna! Antal dansare styr dock frågan om lokal som måste bokas nu och därför detta informationsbrev.

Program: dans fr ca kl 12/13.00 till ca 18/19.00.
NivåFörslag: B* (golvets nivå) - M/P - B* - A2 (under förutsättning att det finns
dansare på resp nivå)
Lokal o Avgift: återkommer vi till när vi vet vilken lokal vi ska behöver
Finns funderingar runt Mat:
* vi fixar själva/ catering i lokalen eller
*vi invaderar någon av restaurangerna i hamnen - på "KrogStråket" som öppnas
upp inför Storsjöyranveckan (Yran drar igång efterföljande helg).
Boende: Plats för Husbil/Husvagn räknar vi med att kunna ordna. Annars finns
både bra hotell o Vandrarhem i stan.

Vill du komma och dansa med oss den 21 juli?
Om ja - är du även intresserad av att dansa några timmar söndagen den 22?
Mycket drar igång denna helg i Östersund och därför är det brått att snabbt boka
en lokal. Blir jätteglad om vi får Din prel anmälan senast Måndagen 17 juli.

Christina

2018-06-18
Squaredansuppvisning 7 juli
Vi har fått en förfrågan om squaredansuppvisning lördag 7 juli, Bergeforsen.
Det är en privat "westernfest" - uppvisningen skulle vara en stund 17:00 -17:30. Helena har lovat att sköta musiken. Behöver senast 20 juni svar från er som har möjlighet att delta, tel 070-2460592 alt holopainenchristin@gmail.com.Christina

2018-04-18
Tisdag 1 maj , tisdag 8 maj samt dans 5-6 maj

Tisdag 1a maj - vår verksamhet är inställd pga Centrumvillan har stängt den dagen.

Tisdag 8 maj - välkommen till terminsavslutning med gemensam dans, vi börjar kl 18:00 som vanligt. Klubben bjuder på fika - anmäl om du kommer endera via lista som finns i Centrumvillan tisdag 24 maj eller genom att skicka mail till holopainenchristin@gmail.com.

Lördag/söndag 5-6 maj - påminner om vår dans med Sven Andréason - välkomna!

Med hälsningar

Styrelsen

2018-04-10
Kurskväll 10 april 2018
Kjell har meddelat att han fortfarande är sjuk och inte kommer i kväll men att han räknar med att vara tillbaka som kursledare nästa tisdag. Vi önskar god bättring!

Helena och Göran kommer att köra kurskvällen lika som förra tisdagen, dvs Helena kör Plus och Göran kör A2 första timmen, andra timmen kör Helena A1/C1, under C1-tippen ber vi någon av de närvarande att sköta musiken då Helena förmodligen behövs för att fylla ut C1-squaren.

Med hälsningar
Styrelsen

2018-04-03
Kurskväll 3 april 2018
Kjell har meddelat att han är sjuk och inte kommer i kväll - vi önskar honom god och snar bättring!

Helena och Göran har konfererat och beslutat att köra kurskvällen som vanligt, Helena kör Plus och Göran kör A2 första timmen, andra timmen kör Helena A1/C1, under C1-tippen ber vi någon av de närvarande att sköta musiken då Helena förmodligen behövs för att fylla ut C1-squaren.

Med hälsningarStyrelsen

2018-02-26
Kurs-/Dansschema vårterminen 2018
Styrelsen och kursledarna har enats om dansschema enl bif. Orsaken till ändringen är att samtliga nivåer, utom C1, behöver "änglar" för att dans ska kunna genomföras.
Vidare förutsätter schemat gemensam start kl 18:00 samt att den som är förhindrad att komma till kurskvällen meddelar detta.

Styrelsen
genom

Christina Holopainen

Läs även bilagan:

Kurs-_och_ dansschema »

2018-01-22
Vårterminen 2018
Ordinarie verksamhet börjar tisdag 23 januari - lokal, tider, nivåer och ledare lika som under höstterminen 2017 - välkomna!

Styrelsen

2018-01-14
Årsmöte 2018 info + årsmöteshandlingar
Inlägget har skrivits av Christina Holopainen och det är riktat enbart till klubbmedlemmar
Du måste därför logga in till medlemsidorna innan du kan läsa det.

2018-01-10
Vårterminsstart 2018
Inlägget har skrivits av Christina Holopainen, 070-2460592 och det är riktat enbart till klubbmedlemmar
Du måste därför logga in till medlemsidorna innan du kan läsa det.

Webmaster: kjell@kbhome.se