2018-02-26
Kurs-/Dansschema vårterminen 2018
Styrelsen och kursledarna har enats om dansschema enl bif. Orsaken till ändringen är att samtliga nivåer, utom C1, behöver "änglar" för att dans ska kunna genomföras.
Vidare förutsätter schemat gemensam start kl 18:00 samt att den som är förhindrad att komma till kurskvällen meddelar detta.

Styrelsen
genom

Christina Holopainen

Läs även bilagan:

Kurs-_och_ dansschema »

2018-01-22
Vårterminen 2018
Ordinarie verksamhet börjar tisdag 23 januari - lokal, tider, nivåer och ledare lika som under höstterminen 2017 - välkomna!

Styrelsen

2018-01-14
Årsmöte 2018 info + årsmöteshandlingar
Inlägget har skrivits av Christina Holopainen och det är riktat enbart till klubbmedlemmar
Du måste därför logga in till medlemsidorna innan du kan läsa det.

2018-01-10
Vårterminsstart 2018
Tisdag 16 januari kl 18:00 startar höstterminen med 1 timma "Prova-På" därefter gemensam klubbdans, lokal Centrumvillan, Granloholm.
Till "Prova-På" är alla välkomna, både ni som tidigare dansat squaredans och ni som kostnadsfritt vill prova denna roliga dans-/motionsform!
Klubben bjuder på fika - välkomna till en trevlig kväll!

Styrelsen genom

Christina Holopainen, 070-2460592

Webmaster: kjell@kbhome.se